แนะนำติวเตอร์

อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

เคมี , PAT 2 , O-NET (วิทยาศาสตร์)

จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
จบปริญญาโท วท.ม(พอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์:สอนเคมีระดับมหาวิทยาลัย:ติวเตอร์รับเชิญ ติวเคมีโอลิมปิก : ติวเข้มเคมีสอบแพทย์ ODOD,โครงการ สานฝันน้องฉันอยากเป็นหมอ: โครงการติวสัญจร :โครงการ GAT-PAT:โครงการติวเตรียม O-NET

อ.พี่โจ

ฟิสิกส์ , PAT3

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์:สอนวิชาเฉพาะ ระดับมหาวิทยาลัย
:ติวเตอร์รับเชิญ ติวฟิสิกส์โอลิมปิก : ติวฟิสิกส์ สอบแพทย์ ODOD,:โครงการ สานฝันน้องฉันอยากเป็นหมอ: โครงการติวสัญจร:โครงการ GAT-PAT :โครงการติวเตรียม O-NET ฯลฯ

อ.พี่โต้ง

วิชาคณิตศาสตร์ , PAT1 ,O-NET คณิตศาสตร์

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ. พี่บอย

ฟิสิกส์

จากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ. พี่ศักดิ์

ฟิสิกส์

จบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ. พี่โบ้

ภาษาไทย, PAT 5 , O-NET (ภาษาไทย)

จบการศึกษารดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ. พี่หนุ่ม

สังคมศึกษา,วิชากฎหมาย

จบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่ไมค์

วิชาชีววิทยา ม.4

อ.ภาคภูมิ นาวานุเคราะห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.พี่โอ๊ต

ชีววิทยา ม.5

จบการศึกษาปริญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสาตร์ เอกชีววิทยา

กำลังศึกษาปริญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสาตร์

อ.พี่อากฤต

เคมี ม.4

ปัจจุบันศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่หยก

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่อ้น

สถิติ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่ฮิต

คณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่เก่ง

คณิตศาสตร์ , PAT1

เกียรตินิยม อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่ต้น

คณิตศาสตร์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศบ.วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 2)

อ.พี่แพรว

ภาษาอังกฤษ

ติวเตอร์พี่แพรว
จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยม อันดับ 2)

อ.พี่โดม

CU-TEP, IELTS, TOEFLS, TU-GET, SAT, TOEIC, GAT, O-NET, QUOTA, ADMISSION

จบปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบปริญญาโท M.A (Applied Linguistics) ม.มหิดล
จบปริญญาโท M.A (Translation Theory and Practice ) University College London : UCL

อ.พี่เบ๊นซ์

ฟิสิกส์ , PAT3 , O-NET (วิทยาศาสตร์)

จบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ สิงแวดล้อม)
ปัจจุบัน กำลังศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา สิงแวดล้อม

อ.พี่โชติ

คณิตศาสตร์

จบปริญญาตร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่แจ๊คกี้

ชีววิทยา ชีวเคมี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่เจนนี่

ภาษาอังกฤษ

B.A (Hotel and tourism ) ,Advance English at Ozford college, Melbourne Australia. 

อ.พี่อุ้ย

ฟิสิกส์


การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

อ.พี่แพน

ภาษาไทย, PAT 5, O-NET (ภาษาไทย)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกียรติยม อันดับ 1

อ.พี่โจอี้

ภาษาไทย

ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัเขอนแก่น/ พิธีกรรายการร้อยร้าน ทางKTV ขอนแก่น

อ.พี่ออนแอร์

เคมี+วิทยาศาสตร์

ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เคมี
ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อ.พี่ปิงปอง

PAT2, ชีววิทยา+วิทยาศาสตร์

นักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์

staff-พี่ลิต้าร์

เจ้าหน้าที่ สต๊าฟ

คณะนิติศาสตร์

staff-พี่ป่าน

เจ้าหน้าที่ สต๊าฟ

คณะมนุษยศาสตร์ (จีนธุรกิจ)

staff-พี่เนย

เจ้าหน้าที่ สต๊าฟ

คณะเศรษฐศาสตร์

อ.พี่เอย

สังคมศึกษา

อ.พี่ภัค

English (GAT ,Admission ,TOEFL, TOIEC, IELTS )

B.A. (Political Science and
Economics)The Florida State University and Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Certificate from the Center of Intensive English Studies (CIES)

อ.พี่บอม

ฟิสิกส์ ม.4-5-6 ,PAT2 (ฟิสิกส์ )

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่วิลลี่

ชีววิทยา-เคมี, PAT2, O-NET (วิทยาศาสตร์)

จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับ 1

อ.พี่เอก

สังคมศึกษา-ภาษาฝรั่งเศษ , PAT 7 (ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส)

การศึกษา ศศ.บ. วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่เบส

คณิตศาสตร์ , PAT1 O-NET (คณิตศาสตร์)

เกียรตินิยม วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มข. วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มข. (ปริญญาโท)
ติว เตอร์คณิตศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์ในการติวเข้าแพทย์มากว่า 7 ปี มีประสบการณ์ด้านข้อสอบคณิต ENT, Quota, PAT1, ODOD, MD, กสพท, ONET, 7 วิชาสามัญ และข้อสอบสมาคม

อ.พี่ปลายฝัน

สังคมศึกษา, กฏหมาย-การเมือง การปกครอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่อากิ

ติวเตอร์ สังคมศึกษา

ครุศาสตร์ (สังคมศึกษา)

Staff-พี่เจต

เจ้าหน้าที่ สต๊าฟ

คณะวิทยาศาสตร์

Staff-พี่หนาม

เจ้าหน้าที่ สต๊าฟ

คณะวิทยาศาตร์

อ.พี่แจ้

แคคูลัส

จบปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) : ศษ.บ ((คณิตศาสตร์) มข.
จบปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) : วท.ม. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาปริญญาเอก ( ปร.ด.คณิตศาสตร์) มข.

อ.พี่เอ๋ย

ฟิสิกส์

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ :วท.บ (ฟิสิกส์)

อ.พี่อั๋น

อังกฤษ, PAT4 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)

จบปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Staff-พี่ทิว

เจ้าหน้าที่ สต๊าฟ

คณะเทคโนโลยีธรณี

Staff-พี่บุ๊คกี้

เจ้าหน้าที่ สต๊าฟ

ศึกษาศาสตร์(พลศึกษา)

Staff-พี่อาร์ต

เจ้าหน้าที่ สต๊าฟ

คณะรัฐศาสตร์และการปกครอง

Staff-พี่มิจัง

เจ้าหน้าที่ สต๊าฟ

คณะวิทยาลัยการปกครอง

TA-พี่โจ้

แนะแนว-ผู้ช่วยติว คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์โอลิมปิก
คณะแพทยศาสตร์

TA-พี่ไบเบิ้ล

แนะแนว-ผู้ช่วยติว คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์โอลิมปิก
คณะแพทยศาสตร์

TA-พี่เดียร์

แนะแนว-ผู้ช่วยติวภาษอังกฤษ

คณะแพทยศาสตร์

TA-พี่โบ

แนะแนว-ผู้ช่วยติว ฟิสิกส์

คณะแพทยศาสตร์

อ.พี่ฟาง

ติวเตอร์ เคมี

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี :วท.บ (เคมี)

อ.พี่ไฟท์

ชีววิทยา

คณะเภสัชศาสตร์

AJ

English-ONET GAT Quota

International College
Khonkaen University

อ.พี่โย่ง

ติวเตอร์ สังคมศึกษา-ภาษาไทย

ปริญญาโท สาขา พัฒนาสังคมมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่ปาน

คณิตศาสตร์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์:ติวเตอร์รับเชิญ ติวคณิตศาสตร์โอลิมปิก
: ติวคณิตศาสตร์ สอบแพทย์ ODOD, :โครงการ สานฝันน้องฉัน อยากเป็นหมอ
:โครงการติวสัญจร :โครงการ GAT-PAT :โครงการติวเตรียม O- NET ฯลฯ

อ.พี่อาท

สังคมศึกษา

STAFF-พี่อิ๋ว

เจ้าหน้าที่สต๊าฟ

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

STAFF-พี่น๊อต

เจ้าหน้าที่สต๊าฟ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

STAFF-พี่ไซม่อน

เจ้าหน้าที่สต๊าฟ

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พี่ใหญ่

ภาษาไทย สังคมศึกษา และ GAT เชื่อมโยง

จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย)
จบปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์:สอน GAT เชื่อมโยง+ภาษาไทย+สังคมศึกษา : โครงการติวสัญจร
:โครงการ GAT-PAT :โครงการติวเตรียม O-NET สังคมศึกษา

อ.พี่ชาร์ป

ภาษาอังกฤษ + Gat ภาษาอังกฤษ

จบปริญญาตรี คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาธุรกิจระดับโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์:สอน GAT ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์รับเชิญ ติวภาษาอังกฤษ สอบแพทย์ ODOD, :โครงการ สานฝันน้องฉันอยากเป็นหมอ: โครงการติวสัญจร
: โครงการ GAT-PAT :โครงการติวเตรียม O-NET ฯลฯ

อ.พี่อาร์ม

เคมี

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์:สอน โครงการติวสัญจร : โครงการ GAT-PAT :โครงการติวเตรียม O-NET

อ.พี่สตางค์

ชีววิทยา

จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
กำลังศึกษากำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์
ประสบการณ์:สอน โครงการติวสัญจร : โครงการ GAT-PAT :โครงการติวเตรียม O-NET

STAFF-พี่เชน

เจ้าหน้าที่สต๊าฟ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

STAFF-พี่แม็กซ์

เจ้าหน้าที่สต๊าฟ

วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

STAFF-พี่ตัส

เจ้าหน้าที่สต๊าฟ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

STAFF-พี่ไทน์

เจ้าหน้าที่สต๊าฟ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

STAFF-พี่ตาน้อย

เจ้าหน้าที่สต๊าฟ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

STAFF-พี่อาร์ท

เจ้าหน้าที่สต๊าฟ

วิทยาการสารสนเทศ

STAFF-พี่บาส

เจ้าหน้าที่สต๊าฟ

คณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคม

STAFF-โอเว่น

เจ้าหน้าที่สต๊าฟ

เทคโนโลยีสารสนเทศ