รับสมัครงาน

ยู-ติวเตอร์ขอนแก่น

ยู-ติวเตอร์ (ขอนแก่น) (www.ututor99.com) เป็นศูนย์ค่ายวิชาการเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและศูนย์เตรียมสอบวิชาชีพต่างๆ ที่มีความพร้อมสุด และมีคุณภาพที่สุด ด้วยเทคนิคการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าอบรมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมสอบวิชาชีพต่างๆ ด้วยการรวบรวมหลักสูตร และข้อสอบต่างๆ และการวิเคราะห์ แนวโน้มของข้อสอบแต่ละปี เป็นต้น ทางสถาบันจึงกล้าการันตีผลงาน เนื่องจากรับจำนวนจำกัด และมีการสอนสดทุกรอบ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละปี นักเรียน นักศึกา และผู้เข้าอมรม ยู-ติวเตอร์ สอบ เข้ามหาวิทยาลัยและสายวิชาชีพได้ 90-100%


Mr.

20

อัตรา
1
ตามโครงสร้างของสถาบัน
1
สวัสดิการ
1
คุณสมบัติผู้สมัคร
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
3137 Laguna Street
จังหวัด
NY
วิธีการรับสมัครงาน
1

พนักงานขับรถ

ตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ จำนวน 10 ตำแหน่ง ชื่อกิจการ สถาบันกวดวิชา ยู-ติวเตอร์99 ที่อยู่กิจการ ที่อยู่เลขที่ 233/22 หมู่ที่ 12 (หลัง มข.,ตลาดเจ๊พร2) บ้านโนนม่วง ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 จังหวัด ขอนแก่น รายได้ วันละ 500 บาทสำหรับชั่วคราว หรือ พาร์ททาม และ 8,500-15,000บาทสำหรับ พนักงานประจำ หรือตามข้อตกลง วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศ ชาย-หญิง รายละเอียด ลักษณะงาน -ประสานงาน -ประชาสัมพันธ์ *** Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเอง **หน้าที่รับผิดชอบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล** รายได้เฉลี่ย 500 บาท/วัน หรือ 8,500-15,000/เดือน คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ม.6 ,ปวช/ปวส, ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา) รับนักศึกษาปิดเทอม 3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทมีการสอนงานให้ 4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 5.มีความตั้งใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ***มีรถยนต์ส่วนตัว/มอเตอร์ไซด์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ 1.เบี้ยขยัน 2.ชุดพนักงาน 3.ท่องเที่ยวประจำปี เอกสารในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 5.เอกสารอื่นๆถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ วิธีการสมัคร สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณแจ๊ค โทร 0-868642984 หรือสมัครได้ที่ เวบ www.ututor99.com สถานที่ปฏิบัติงาน 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดนครพนม 6. จังหวัดบุรีรัมย์ 7. จังหวัดบึงกาฬ 8. จังหวัดมหาสารคาม 9. จังหวัดมุกดาหาร 10. จังหวัดยโสธร 11. จังหวัดร้อยเอ็ด 12. จังหวัดเลย 13. จังหวัดสกลนคร 14. จังหวัดสุรินทร์ 15. จังหวัดศรีสะเกษ 16. จังหวัดหนองคาย 17. จังหวัดหนองบัวลำภู 18. จังหวัดอุดรธานี 19. จังหวัดอุบลราชธานี 20. จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-8686 42984

อัตรา
10 อัตรา
ตามโครงสร้างของสถาบัน
รายได้เฉลี่ย 500 บาท/วัน (สำหรับพาร์ทาม) หรือ 8,500-15,000/เดือน
สวัสดิการ
1.เบี้ยขยัน 2.ชุดพนักงาน 3.ท่องเที่ยวประจำปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ม.6 ,ปวช/ปวส, ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา) รับนักศึกษาปิดเทอม 3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทมีการสอนงานให้ 4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 5.มีความตั้งใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ***มีรถยนต์ส่วนตัว/มอเตอร์ไซด์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ 1.เบี้ยขยัน 3.ชุดพนักงาน 4.ท่องเที่ยวประจำปีทั้ง เอกสารในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 5.เอกสารอื่นๆถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดนครพนม 6. จังหวัดบุรีรัมย์ 7. จังหวัดบึงกาฬ 8. จังหวัดมหาสารคาม 9. จังหวัดมุกดาหาร 10. จังหวัดยโสธร 11. จังหวัดร้อยเอ็ด 12. จังหวัดเลย 13. จังหวัดสกลนคร 14. จังหวัดสุรินทร์ 15. จังหวัดศรีสะเกษ 16. จังหวัดหนองคาย 17. จังหวัดหนองบัวลำภู 18. จังหวัดอุดรธานี 19. จังหวัดอุบลราชธานี 20. จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัด
1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดนครพนม 6. จังหวัดบุรีรัมย์ 7. จังหวัดบึงกาฬ 8. จังหวัดมหาสารคาม 9. จังหวัดมุกดาหาร 10. จังหวัดยโสธร 11. จังหวัดร้อยเอ็ด 12. จังหวัดเลย 13. จังหวัดสกลนคร 14. จังหวัดสุรินทร์ 15. จังหวัดศรีสะเกษ 16. จังหวัดหนองคาย 17. จังหวัดหนองบัวลำภู 18. จังหวัดอุดรธานี 19. จังหวัดอุบลราชธานี 20. จังหวัดอำนาจเจริญ
วิธีการรับสมัครงาน
วิธีการสมัคร สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณแจ๊ค โทร 0-868642984 หรือสมัครได้ที่ เวบ www.ututor99.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 ตำแหน่ง ชื่อกิจการ สถาบันกวดวิชา ยู-ติวเตอร์99 ที่อยู่กิจการ ที่อยู่เลขที่ 233/22 หมู่ที่ 12 (หลัง มข.,ตลาดเจ๊พร2) บ้านโนนม่วง ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 จังหวัด ขอนแก่น รายได้ วันละ 300 บาทสำหรับชั่วคราว หรือ พาร์ททาม และ 15,000บาทสำหรับ พนักงานประจำ หรือตามข้อตกลง วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศ ชาย-หญิง รายละเอียด ลักษณะงาน -ประสานงาน -ประชาสัมพันธ์ *** Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเอง **หน้าที่รับผิดชอบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล** รายได้เฉลี่ย 300 บาท/วัน หรือ 8,500-20,000/เดือน 2 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ม.6 ,ปวช/ปวส, ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา) รับนักศึกษาปิดเทอม 3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทมีการสอนงานให้ 4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 5.มีความตั้งใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ***มีรถยนต์ส่วนตัว/มอเตอร์ไซด์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ 1.เบี้ยขยัน 2.ชุดพนักงาน 3.ท่องเที่ยวประจำปี เอกสารในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 5.เอกสารอื่นๆถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ วิธีการสมัคร สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณแจ๊ค โทร 0-868642984 หรือสมัครได้ที่ เวบ www.ututor99.com สถานที่ปฏิบัติงาน 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดนครพนม 6. จังหวัดบุรีรัมย์ 7. จังหวัดบึงกาฬ 8. จังหวัดมหาสารคาม 9. จังหวัดมุกดาหาร 10. จังหวัดยโสธร 11. จังหวัดร้อยเอ็ด 12. จังหวัดเลย 13. จังหวัดสกลนคร 14. จังหวัดสุรินทร์ 15. จังหวัดศรีสะเกษ 16. จังหวัดหนองคาย 17. จังหวัดหนองบัวลำภู 18. จังหวัดอุดรธานี 19. จังหวัดอุบลราชธานี 20. จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-8686 42984

อัตรา
10 อัตรา
ตามโครงสร้างของสถาบัน
รายได้เฉลี่ย 300 บาท/วัน (สำหรับพาร์ทาม) หรือ 8,500-20,000/เดือน
สวัสดิการ
1.เบี้ยขยัน 2.ชุดพนักงาน 3.ท่องเที่ยวประจำปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ม.6 ,ปวช/ปวส, ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา) รับนักศึกษาปิดเทอม 3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทมีการสอนงานให้ 4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 5.มีความตั้งใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ***มีรถยนต์ส่วนตัว/มอเตอร์ไซด์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดนครพนม 6. จังหวัดบุรีรัมย์ 7. จังหวัดบึงกาฬ 8. จังหวัดมหาสารคาม 9. จังหวัดมุกดาหาร 10. จังหวัดยโสธร 11. จังหวัดร้อยเอ็ด 12. จังหวัดเลย 13. จังหวัดสกลนคร 14. จังหวัดสุรินทร์ 15. จังหวัดศรีสะเกษ 16. จังหวัดหนองคาย 17. จังหวัดหนองบัวลำภู 18. จังหวัดอุดรธานี 19. จังหวัดอุบลราชธานี 20. จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัด
สถานที่ปฏิบัติงาน 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดนครพนม 6. จังหวัดบุรีรัมย์ 7. จังหวัดบึงกาฬ 8. จังหวัดมหาสารคาม 9. จังหวัดมุกดาหาร 10. จังหวัดยโสธร 11. จังหวัดร้อยเอ็ด 12. จังหวัดเลย 13. จังหวัดสกลนคร 14. จังหวัดสุรินทร์ 15. จังหวัดศรีสะเกษ 16. จังหวัดหนองคาย 17. จังหวัดหนองบัวลำภู 18. จังหวัดอุดรธานี 19. จังหวัดอุบลราชธานี 20. จังหวัดอำนาจเจริญ
วิธีการรับสมัครงาน
วิธีการสมัคร สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณแจ๊ค โทร 0-868642984 หรือสมัครได้ที่ เวบ www.ututor99.com

ติวเตอร์ PAT5

สามารถติวPAT5 ได้

อัตรา
1-2
คุณสมบัติผู้สมัคร
สามารถติวPAT5 ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่สถาบันกวดวิชา
จังหวัด
ขอนแก่น
วิธีการรับสมัครงาน
สมัครในเวบและ โทรนัดคุยงาน 0868642984

ติวเตอร์ PAT3

ติวเตอร์ Freelance หรือ ประจำ ติว PAT3

อัตรา
1-2
สวัสดิการ
ตามคุณสมบัติที่ตกลงกัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
สามรถติว PAT3 ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่สถาบันกวดวิชา
จังหวัด
ขอนแก่น
วิธีการรับสมัครงาน
สมัครในเวบและโทรนัดคุยงาน0868642984

ติวเตอร์สอน วิชาชีวเคมี

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

อัตรา
หลายอัตรา
ตามโครงสร้างของสถาบัน
1
สวัสดิการ
1
คุณสมบัติผู้สมัคร
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
3137 Laguna Street
จังหวัด
NY
วิธีการรับสมัครงาน
1

ติวเตอร์สอน วิชากฏหมาย- นิติศาสตร์

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

อัตรา
หลายอัตรา

ติวเตอร์สอน วิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

อัตรา
หลายอัตรา

ติวเตอร์สอน วิชา แคลคูลัส

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

อัตรา
หลายอัตรา

ติวเตอร์สอน วิชาสังคมศึกษา

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

อัตรา
หลายอัตรา

ติวเตอร์สอน วิชาวิทยาศาสตร์

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

อัตรา
หลายอัตรา

ติวเตอร์สอน วิชาภาษาไทย

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

อัตรา
หลายอัตรา

ติวเตอร์สอน วิชาภาษาอังกฤษ

อัตรา
หลายอัตรา

ติวเตอร์สอน วิชาชีววิทยา

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

อัตรา
หลายอัตรา

ติวเตอร์สอน วิชาเคมี

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

อัตรา
หลายอัตรา

ติวเตอร์สอน วิชาฟิสิกส์

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

อัตรา
หลายอัตรา

ติวเตอร์สอน วิชาคณิตศาสตร์

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

อัตรา
หลายอัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการสอนและพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ยู-ติวเตอร์ (ขอนแก่น) หลังมอ ตลาดเจ๊พร 233/22 หมู่ 12 บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
จังหวัด
จังหวัด ขอนแก่น
วิธีการรับสมัครงาน
สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ututor99.com ในส่วนรับสมัครงาน หรือ ส่งใบสมัครมาที่ E-mail:khonkaen2012@gmail.com

เจ้าหน้าที่วิชาการ และการประชาสัมพันธ์ ประจำ U-TUTOR (ขอนแก่น)(ด่วน)

รับผิดขอบงานจัดตารางเรียน การจัดเอกสารการเรียนการสอน การแนะแนวระบบการศึกษาและการหาข้อมูลการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ดูแลนักเรียน นักศึกษา และ ผู้เข้าอบรมในเรื่องการอ่านหนังสือแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม

 • ประสานเจ้าหน้าที่ผ่ายต่างๆ ในการนำข้อมูลมาทำสื่อโฆษณาต่างๆ
 • คิดออกแบบสร้างสรรค์งานทั่วไปที่เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา และ ผู้เข้าอบรมได้เช่น Theme สื่อโฆษณาต่างๆ ของสถาบัน และสามารถหาหรือเขียนชทความส่งเสริมการตลาดของสถาบันได้
 • ติดต่องานด้านการตลาดกับทางโรงเรียนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

อัตรา
1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาทางการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 2. มีประสบการณ์ในด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม รักงานบริการ 4. มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอด ขอบค้นคว้าหาความรู้ และการให้คำแนะนำในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและการศึกษาต่อต่างประเทศ 5. สามารถเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้ทางด้านการศึกษาแก่นักเรียน สามารถทำงานหรือกิจกรรมร่วมกับนักเรียน ม. ปลายได้ 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ทุกโปรแกรม 7. สามารถใช้งานโปรแกรม Office ทั่วไปได้ Internet ได้ดี และโปรแกรมที่ทันสมัยตามความนิยมของนักเรียน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ยู-ติวเตอร์ (ขอนแก่น) หลังมอ ตลาดเจ๊พร 233/22 หมู่ 12 บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
จังหวัด
จังหวัด ขอนแก่น
วิธีการรับสมัครงาน
สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ututor99.com ในส่วนรับสมัครงาน หรือ ส่งใบสมัครมาที่ E-mail:ututor99@gmail.com

เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาและการตลาด

 • ดูแล ด้านวิชาการและให้คำปรึกษาในโครงการเพื่อให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เช่น ติดตามข่าวสารรับตรง แอดมิชชั่น สมัครสอบให้นักเรียน (ปฏิบัติงานด้านการขาย-ตลาด-ประชาสัมพันธ์-งานบริการ)
 • กำเนินกิจกรรมการดูแลนักเรียน เช่น ไปดูงานนอกสถานที่ ไปสอบในมหาวิทยลัย (จัดโครงการ-กิจกรรมต่างๆ)
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ (เน้นการติดต่อ-ประสานงานกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง)

อัตรา
3 อัตรา
สวัสดิการ
เบี้ยเลี้ยง,ท่องเที่ยว,ชุดทำงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางด้านการศึกษาและสาขาทีทเกี่ยวข้องกับงาน (อายุไม่เกิน 30 ปี) 2. มีประสบการณ์ในด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขอบทำงานเป็นทีม รักงาบริการ 4. มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอด ชอบค้นคว้าหาความรู้และการให้คำแนะนำในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและการศึกษาต่อต่างประเทศ 5. สามารถเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้ทางการการศึกษาแก่นักเรียน สามารถทำงานหรือกิจกรรมร่วมกับนักเรียนม.ปลายได้ 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ทุกโปรแกรม และสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพได้เช่น photoshop 7. สามารถใช้งานโปรแกรม Office ทั่วไปได้ Internet ได้ดี โปแกรมาที่ทันสมัคยตามความนิยมของนักเรียน 8. สามารถทงานวันเสาร์ – อาทิตย์ได้ และขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่ พิจารณาเป็นพิเศษ 9. รักความก้าวหน้าและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน
ยู-ติวเตอร์ (ขอนแก่น) หลังมอ ตลาดเจ๊พร และนอกสถานที่
จังหวัด
ในขอบเขตขอสถาบันจัดให้
วิธีการรับสมัครงาน
สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ututor99.com ในส่วนรับสมัครงาน หรือ ส่งใบ สมัครมาที่ E-mail:ututor99@gmail.com

เจ้าหน้าที่ WEB CONTENT และลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ (EDITOR) PARTTIME

 • พัฒนาโปรแกรม Web Application
 • ดัดแปลงหรือต่อยอดโปรแกรมของสถาบันที่มีอยู่แล้วให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมายตามความถี่ที่กำหนด
 • บริหารเนื้อหา (content) เขียนข้อมูล/ข่าว
 • Update และ Edit ข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น ข่าว บทความ E-Newsletter หรือถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ให้น่าสนใจ ทันเหตุการณ์ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี
 • วางแผนลำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ บน Website
 • ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา
1 อัตรา
ตามโครงสร้างของสถาบัน
ตามโครงการสร้างของสถาบัน(ทดลองงาน อัตรา 12,500-18,000)
สวัสดิการ
เบี้ยเลี้ยง,โบนัส,คอมมิชชั่น,ท่องเที่ยว,ประกันภัย,ชุดทำงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ปริญญาตรี เกรด 2.75 ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีติดตามข่างสารผ่าน social Network เป็นประจำ 3. ไม่ต้องเข้าออฟฟิต ส่งงานทางเมล์, Skype,Line 4. มีความสมารรถในการใช้งาน Photoshop,InDesign/PageMaker 5. มีความคิดสร้างสรรค์ ใจเย็น อดทน ไฝ่รู้สิ่งใหม่ๆ เป็นคนรอบครอบ สามารถรักษาความลับได้เป็นอย่างดี 6. รักในการเขียน มีทักษะในการเขียนบทความ หรือ blog ออนไลน์ 7. พัฒนาเว็บด้วย Html , Java Script, ทำงานได้ดีบน desktop และ Mobile 8. หามีประสบการณ์การทำงานในการเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ มีแหล่งอ้างอิง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ยู-ติวเตอร์ (ขอนแก่น) หลังมอ ตลาดเจ๊พร 233/22 หมู่ 12 บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 และนอกสถานที่
จังหวัด
ในขอบเขตขอสถาบันจัดให้
วิธีการรับสมัครงาน
สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ututor99.com ในส่วนรับสมัครงาน หรือ ส่งใบ สมัครมาที่ E-mail:ututor99@gmail.com

กรอกข้อมูลเพื่อสมัคร

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
ตำแหน่งที่สมัคร :
เบอร์โทร :
ประสบการณ์และการศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :