ค่ายน้องเล็ก

ชื่อวิชาค่ายน้องเล็ก
ราคา16,400.00 บาท
ลดราคาเหลือ0.00 บาท
ระยะเวลา19 มีนาคม - 30 เมษายน 2561
เหมาะสำหรับน้องม.3 ขึ้น ม.4
มัดจำก่อนเรียน4,000.00 บาท
รายละเอียดติวปูพื้นฐานของสายวิทย์ เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวนรับ : จำกัดเพียง 20 คน

เวลาที่เปิดสอน