ค่ายตุลา...ล่าฝัน (ค่ายน้องกลาง ม.5)

ชื่อวิชาค่ายตุลา...ล่าฝัน (ค่ายน้องกลาง ม.5)
ราคา2,500.00 บาท
ระยะเวลา11-31 ตุลาคม 2560
เหมาะสำหรับน้อง ม.5
มัดจำก่อนเรียน2,500.00 บาท
รายละเอียด

เวลาที่เปิดสอน

โปร U6 โปร 7,200 บาท(รวมที่พัก)

สอนโดย อ.พี่โจ

ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท

โปร U7 โปรแรงคนละ 9,300 (รวมที่พัก+อาหาร3มื้อ)

สอนโดย อ.พี่โดม

ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท