ค่ายตุลา...ล่าฝัน (ค่ายน้องเล็ก ม.4)

ชื่อวิชาค่ายตุลา...ล่าฝัน (ค่ายน้องเล็ก ม.4)
ราคา2,500.00 บาท
ระยะเวลา11-31 ตุลาคม 2560
เหมาะสำหรับม.4
มัดจำก่อนเรียน2,500.00 บาท
รายละเอียด

เวลาที่เปิดสอน

โปร U8 โปร 7,200 บาท (รวมที่พัก)

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท

โปร U9 โปรแรงคนละ 9,300 บาท (รวมที่พัก+อาหาร3มื้อ)

สอนโดย อ.พี่โจ

ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท