ม.6 สายวิทย์

ชื่อวิชาม.6 สายวิทย์
ราคา17,500.00 บาท
ลดราคาเหลือ12,500.00 บาท
ระยะเวลาตลอดเทอม (4 เดือน)
เหมาะสำหรับม.6 เตรียมเข้า เข้าโควตา มข.ุ60
มัดจำก่อนเรียน4,000.00 บาท
รายละเอียดติวรวม ุ6 คนขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง 12,500 บาท เฉลี่ย วิชาละ 2500 บาท หรือ ชั่วโมงละ 41 บาท

เวลาที่เปิดสอน

ทุกเสาร์-อาทิตย์

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 17,500 บาท ลดราคาเหลือ 12,500 บาท