ม.5 สายวิทย์

ชื่อวิชาม.5 สายวิทย์
ราคา12,500.00 บาท
ลดราคาเหลือ7,500.00 บาท
ระยะเวลาตลอดเทอม (4 เดือน)
เหมาะสำหรับม.5 สายวิทย์
มัดจำก่อนเรียน3,500.00 บาท
รายละเอียดติวรวม ุ6 คนขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง 7,500 บาท เฉลี่ย วิชาละ 1500 บาท หรือ ชั่วโมงละ 25 บาท

เวลาที่เปิดสอน

ทุกเสาร์-อาทิตย์

สอนโดย อ.พี่โจ

ค่าใช้จ่าย 12,500 บาท ลดราคาเหลือ 7,500 บาท

จันทร์-พฤหัส 17.00-18.30 น.

สอนโดย อ.พี่เบส

ค่าใช้จ่าย 12,500 บาท ลดราคาเหลือ 7,500 บาท