ม. 4 สายวิทย์

ชื่อวิชาม. 4 สายวิทย์
ราคา10,000.00 บาท
ลดราคาเหลือ6,000.00 บาท
ระยะเวลาตลอดเทอม (4 เดือน)
เหมาะสำหรับม.4 สายวิทย์
มัดจำก่อนเรียน3,000.00 บาท
รายละเอียดติวรวม ุ6 คนขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง 6,000 บาท เฉลี่ย วิชาละ 1200 บาท หรือ ชั่วโมงละ 20 บาท

เวลาที่เปิดสอน

ทุกเสาร์-อาทิตย์

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ลดราคาเหลือ 6,000 บาท

จันทร์-พฤหัส 17.00-18.30 น.

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ลดราคาเหลือ 6,000 บาท