ชีววิทยา ม.6 (ติวเข้มเน้น โควตา มข. และ9 วิชาสามัญ)

ชื่อวิชาชีววิทยา ม.6 (ติวเข้มเน้น โควตา มข. และ9 วิชาสามัญ)
ราคา150.00 บาท
ระยะเวลา30 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ ติวเข้มแบบเน้นโจทย์ที่จะออกสอบ
มัดจำก่อนเรียน4,500.00 บาท
รายละเอียดสอนเทคนิคการจำ ทฤษฎี เกี่ยวกับชีวะวิทยาฟื้นฟู ปูพื้นฐานให้แน่นสุดๆ พร้อมฝึกทำข้อสอบ

เวลาที่เปิดสอน

กรณี ติว 5 คนขึ้นไปชั่วโมงละ 150 บาท ตามวันเวลานัดสะดวกของน้องๆๆ

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 4 คน ชั่วโมงละ 175 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่ปิงปอง

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 3 คน ชั่วโมงละ 200บาท/คน

สอนโดย อ.พี่ปิงปอง

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 2 คน ชั่วโมงละ 225 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่ปิงปอง

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวเดี่ยว ชั่วโมงละ250 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวรวม ุ6 คน ขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง 12,5000 บาท(รวมทุกวิชา) ตลอดเทอม (ประมาณ60 ชั่วโมง) เฉลี่ยวิชาละ 2500 บาท หรือ ชั่วโมงละ 41 บาท

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท