ฟิสิกส์ ม.6 (ติวเข้มเน้นโควตา มข. และ9 วิชาสามัญ)

ชื่อวิชาฟิสิกส์ ม.6 (ติวเข้มเน้นโควตา มข. และ9 วิชาสามัญ)
ราคา150.00 บาท
ระยะเวลา(30 ชั่วโมง)
เหมาะสำหรับน้องๆ ม.6ติวเข้มข้นราคานี้
มัดจำก่อนเรียน4,500.00 บาท
รายละเอียดฟื้นฟู ปูพื้นฐานให้แน่นยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีน พร้อมฝึกทำโจทย์เป๊ะ 100% สอนสนุกเข้าใจปูพื้นฐานให้กับทุกคนก่อน

เวลาที่เปิดสอน

กรณี ติว 5 คนขึ้นไปชั่วโมงละ 100 บาท ตามวันเวลานัดสะดวกของน้องๆๆ

สอนโดย อ.พี่โจ

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 3 คน ชั่วโมงละ 175 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่บอม

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 2 คน ชั่วโมงละ 200 บาท/คน

สอนโดย อ. พี่บอย

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวเดี่ยว ชั่วโมงละ250 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่โจ

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวรวม ุ6 คน ขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง 12,5000 บาท(รวมทุกวิชา) ตลอดเทอม (ประมาณ60 ชั่วโมง) เฉลี่ยวิชาละ 2500 บาท หรือ ชั่วโมงละ 41 บาท

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท