เคมี ม.6 (ติวเข้มเน้น โควตา มข. และ 9 วิชาสามัญ)

ชื่อวิชาเคมี ม.6 (ติวเข้มเน้น โควตา มข. และ 9 วิชาสามัญ)
ราคา150.00 บาท
ระยะเวลา(30 ชั่วโมง)
เหมาะสำหรับ ติวตรงเป๊ะ
มัดจำก่อนเรียน4,000.00 บาท
รายละเอียดพี่แจ๊ค จบปริญญาตรี(เคมี),จบปริญญาโท(เคมีพอลิเมอร์)เป็นติวเตอร์อาชีพกับประสบการณ์การติวและทุ่มเทการสอนกว่า 10 ปี

เวลาที่เปิดสอน

กรณี ติว 5 คนขึ้นไปชั่วโมงละ 100 บาท ตามวันเวลานัดสะดวกของน้องๆๆ

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 4 คน ชั่วโมงละ 125 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 3 คน ชั่วโมงละ 150 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 2 คน ชั่วโมงละ 175 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวเดี่ยว ชั่วโมงละ200 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวรวม ุ6 คน ขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง 12,5000 บาท(รวมทุกวิชา) ตลอดเทอม (ประมาณ60 ชั่วโมง) เฉลี่ยวิชาละ2500 บาท หรือ ชั่วโมงละ 41 บาท

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท