ภาษาอังกฤษ ม.5

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ม.5
ราคา150.00 บาท
ระยะเวลา30 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับน้องๆ ม.5 ที่อยากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแน่น
มัดจำก่อนเรียน3,000.00 บาท
รายละเอียดฟื้นฟู ปูพื้นฐานให้แน่นยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีน พร้อมฝึกทำโจทย์เป๊ะ 100% สอนสนุกเข้าใจปูพื้นฐานให้กับทุกคนก่อน

เวลาที่เปิดสอน

กรณี ติว 5 คนขึ้นไปชั่วโมงละ 90 บาท ตามวันเวลานัดสะดวกของน้องๆๆ

สอนโดย อ.พี่โดม

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 3 คน ชั่วโมงละ 125 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่เจนนี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 2 คน ชั่วโมงละ 150บาท/คน

สอนโดย อ.พี่แพรว

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวเดี่ยว ชั่วโมงละ175 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่โดม

ค่าใช้จ่าย 150 บาท