ฟิสิกส์ ม.5

ชื่อวิชาฟิสิกส์ ม.5
ราคา150.00 บาท
ระยะเวลา(30 ชั่วโมง)
เหมาะสำหรับ ติวแบบเข้มข้นเนื้อหาที่จะออกสอบ ทำข้อสอบได้เป๊ะ
มัดจำก่อนเรียน3,000.00 บาท
รายละเอียดสอนโดยผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนฟื้นฟู ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อมฝึกทำโจทย์เทคนิคการจำสูตร เทคนิคการแก้สมการ เทคนิคการทำโจทย์

เวลาที่เปิดสอน

กรณี ติว 5 คนขึ้นไปชั่วโมงละ 80 บาท ตามวันเวลานัดสะดวกของน้องๆๆ

สอนโดย อ.พี่เบ๊นซ์

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 4 คน ชั่วโมงละ 85 บาท/คน

สอนโดย อ. พี่บอย

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 3 คน ชั่วโมงละ 90 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่บอม

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 2 คน ชั่วโมงละ 95 บาท/คน

สอนโดย อ. พี่ศักดิ์

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวเดี่ยว ชั่วโมงละ100 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่โจ

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวรวม ุ6 คน ขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง 7,5000 บาท(รวมทุกวิชา) ตลอดเทอม (ประมาณ60 ชั่วโมง) เฉลี่ยวิชาละ 1500 บาท หรือ ชั่วโมงละ 25 บาท

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท