ภาษาอังกฤษ ม.4

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ม.4
ราคา150.00 บาท
ระยะเวลา30 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4
มัดจำก่อนเรียน3,000.00 บาท
รายละเอียดฟื้นฟู ปูพื้นฐานให้แน่นยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีน พร้อมฝึกทำโจทย์เป๊ะ 100% สอนสนุกเข้าใจปูพื้นฐานให้กับทุกคนก่อน

เวลาที่เปิดสอน

กรณี ติว 5 คนขึ้นไปชั่วโมงละ 90 บาท ตามวันเวลานัดสะดวกของน้องๆๆ

สอนโดย อ.พี่เจนนี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 3 คน ชั่วโมงละ 125 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่แพรว

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 2 คน ชั่วโมงละ 150 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่โดม

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวเดี่ยว ชั่วโมงละ175 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่โดม

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวรวม ุ6 คน ขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง 6,000 บาท(รวมทุกวิชา) ตลอดเทอม (ประมาณ60 ชั่วโมง) เฉลี่ยวิชาละ 1200 บาท หรือ ชั่วโมงละ 20 บาท

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท