ชีววิทยา ม.4

ชื่อวิชาชีววิทยา ม.4
ราคา150.00 บาท
ระยะเวลา(30 ชั่วโมง)
เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 ที่ต้องการติวแบบเข้มข้นทำข้อสอบได้เป๊ะ (ต้องรวม5 คนขึ้นไป)
มัดจำก่อนเรียน3,000.00 บาท
รายละเอียดสอนเทคนิคการจำ ทฤษฎี เกี่ยวกับชีวะวิทยาฟื้นฟู ปูพื้นฐานให้แน่นสุดๆ พร้อมฝึกทำโจทย์

เวลาที่เปิดสอน

กลุ่ม 5 คนขึ้นไปชั่วโมงละ 85 บาท/คน (85x30=2550 บาท ถ้าเหมาจ่ายลด 550 เหลือ วิชาละ 2000 บาท จ่ายครั้งเดียว (โอนจองครั้งเดียว))

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 4 คน ชั่วโมงละ 90 บาท/คน(90X30=2700 บาท ถ้าเหมาจ่ายลด 200 เหลือ วิชาละ 2500 บาท จ่ายครั้งเดียว (โอนจองครั้งเดียว))

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 3 คน ชั่วโมงละ 100 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 2 คน ชั่วโมงละ 125 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวเดี่ยว ชั่วโมงละ150 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวรวม ุ6 คน ขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง6000 บาท(รวมทุกวิชา) ตลอดเทอม (ประมาณ60 ชั่วโมง) เฉลี่ยวิชาละ 1200 บาท หรือ ชั่วโมงละ 20 บาท

สอนโดย อ.พี่โจ

ค่าใช้จ่าย 150 บาท