ฟิสิกส์ ม.4

ชื่อวิชาฟิสิกส์ ม.4
ราคา150.00 บาท
ระยะเวลา(30 ชั่วโมง)
เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 ติวปูพื้นฐานให้แน่น
มัดจำก่อนเรียน3,000.00 บาท
รายละเอียดฟื้นฟู ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อมฝึกทำโจทย์เทคนิคการจำสูตร เทคนิคการแก้สมการ เทคนิคการทำโจทย์

เวลาที่เปิดสอน

กรณี ติว 5 คนขึ้นไปชั่วโมงละ 90 บาท/คน(90X30=2700 บาท ถ้าเหมาจ่ายลด 200 เหลือ วิชาละ 2500 บาท จ่ายครั้งเดียว (โอนจองครั้งเดียว))

สอนโดย อ.พี่อุ้ย

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 4 คน ชั่วโมงละ 100 บาท/คน

สอนโดย อ. พี่ศักดิ์

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 3 คน ชั่วโมงละ125 บาท/คน

สอนโดย อ. พี่บอย

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 2 คน ชั่วโมงละ150 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่บอม

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวรวม ุ6 คน ขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง 6,000 บาท(รวมทุกวิชา) ตลอดเทอม (ประมาณ60 ชั่วโมง) เฉลี่ยวิชาละ 1200 บาท หรือ ชั่วโมงละ 20 บาท

สอนโดย อ.พี่โจ

ค่าใช้จ่าย 150 บาท