คณิตศาสตร์ ม.4

ชื่อวิชาคณิตศาสตร์ ม.4
ราคา150.00 บาท
ระยะเวลา30 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 ติวทบทวนที่เรียนและล่วงหน้าก่อนอาจารย์สอน
มัดจำก่อนเรียน3,000.00 บาท
รายละเอียดเทคนิคการจำสูตร เทคนิคการแก้สมการ เทคนิคการทำโจทย์จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายๆ

เวลาที่เปิดสอน

กลุ่ม 5 คนขึ้นไปชั่วโมงละ 85 บาท/คน (85x30=2550 บาท ถ้าเหมาจ่ายลด 550 เหลือ วิชาละ 2000 บาท จ่ายครั้งเดียว (โอนจองครั้งเดียว))

สอนโดย อ.พี่เบส

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 4 คน ชั่วโมงละ 90 บาท/คน(90x30=2700 บาท ถ้าเหมาจ่ายลด 200 เหลือ วิชาละ 2500 บาท จ่ายครั้งเดียว (โอนจองครั้งเดียว))

สอนโดย อ.พี่โต้ง

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 3 คน ชั่วโมงละ 100 บาท/คน เหมาวิชาละ 3000 บาท จ่ายครั้งเดียว (โอนจองครั้งเดียว))

สอนโดย อ.พี่แจ้

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 2 คน ชั่วโมงละ 125 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่เก่ง

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวเดี่ยว ชั่วโมงละ 175 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่เก่ง

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวรวม ุ6 คน ขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: ตลอดเทอม (ประมาณ60 ชั่วโมง) เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง 6000 บาท(รวมทุกวิชา โอนจองครั้งเดียว) เฉลี่ยวิชาละ 1200 บาท หรือ ชั่วโมงละ 20 บาท

สอนโดย อ.พี่แจ้

ค่าใช้จ่าย 150 บาท