เคมี ม.4

ชื่อวิชาเคมี ม.4
ราคา150.00 บาท
ระยะเวลา (30 ชั่วโมง)
เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 ติวเข้มข้น
มัดจำก่อนเรียน3,000.00 บาท
รายละเอียดพี่แจ๊ค จบปริญญาตรี(เคมี),จบปริญญาโท(เคมีพอลิเมอร์)เป็นติวเตอร์อาชีพกับประสบการณ์การติวและทุ่มเทการสอนกว่า 10 ปี จะทำให้น้องๆเข้าใจเคมีมากขึ้น

เวลาที่เปิดสอน

กรณี ติว 5 คนขึ้นไปชั่วโมงละ 80 บาท ตามวันเวลานัดสะดวกของน้องๆๆ

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 4 คน ชั่วโมงละ 85 บาท/คน ชั่วโมงละ 85 บาท/คน (85X30=2550 บาท ถ้าเหมาจ่ายลด 550 เหลือ วิชาละ 2000 บาท จ่ายครั้งเดียว (โอนจองครั้งเดียว))

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 3 คน ชั่วโมงละ 90 บาท/คน (90X30=2700 บาท ถ้าเหมาจ่ายลด 200 เหลือ วิชาละ 2500 บาท จ่ายครั้งเดียว (โอนจองครั้งเดียว))

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

กลุ่ม 2 คน ชั่วโมงละ 95 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่วิลลี่

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวเดี่ยว ชั่วโมงละ100 บาท/คน

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท

ติวรวม ุ6 ค(รวมทุกวิชา) ตลอดเทอม (ประมาณ60 ชั่วโมง) เฉลี่ยน ขึ้นไป และลงครบทุกวิชา (5วิชา: เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ) เหลือเพียง 6,0000 บาทวิชาละ 1200 บาท หรือ ชั่วโมงละ 20 บาท

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 150 บาท