เคมีทั่วไป1 (312101)

ชื่อวิชาเคมีทั่วไป1 (312101)
ราคา2,000.00 บาท
ระยะเวลาครึ่งเทอม
เหมาะสำหรับเหมาะสำหรับ น้องๆนักศึกษาฟิสิกส์ ชั้นปี 1 จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 ชีวเคมี ชั้นปี 1 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ชั้นปี 1 เทคโนโลยีการผลิต ชั้นปี 1 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1ที่อ่านหนังสือไม่ทัน ต้องการสรุปเนื้อหาและพร้อมทำแนวข้อสอบราคาลดพิเศษ ราคาเพียง3000บาท รับเพียง15คน
มัดจำก่อนเรียน2,000.00 บาท
รายละเอียดเหมาะสำหรับ น้องๆนักศึกษาฟิสิกส์ ชั้นปี 1 จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 ชีวเคมี ชั้นปี 1 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ชั้นปี 1 เทคโนโลยีการผลิต ชั้นปี 1 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1ที่อ่านหนังสือไม่ทัน ต้องการสรุปเนื้อหาและพร้อมทำแนวข้อสอบราคาลดพิเศษ ราคาเพียง3000บาท รับเพียง15คน

เวลาที่เปิดสอน

เสาร์ อาทิตย์ 19.00-21.00 น

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท

จันทร์+พุธ 19.00-21.00

สอนโดย อ.พี่แจ๊ค (อ.กณสิทธิ์ จตุเทน)

ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท