ติวสอบนายสิบตำรวจ

ชื่อวิชาติวสอบนายสิบตำรวจ
ราคา6,500.00 บาท
ลดราคาเหลือ5,000.00 บาท
ระยะเวลารอบ เสาร์-อาทิตย์ เริ่มเสารที่ 18 มิถุนายน-อาทิตย์ ที่ 24 ก.ค 59 รอบวันธรรมดา เริ่ม อังคารที่ 21 มิถุนายน-ศุกร์ที่22 ก.ค 59 (อัตราลงทะเบียน 5000 บาท โอนจอง 1500 บาท ที่เหลือมาจ่ายวันมาเรียน กรณีเกิดติดธุระ หรือไม่ได้มาเรียน จะคืนเงินต้องแจ้งก่อนเรียน 1
เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมสอบนายสิบตำรวจ
มัดจำก่อนเรียน5,000.00 บาท
รายละเอียดติวเนื้อหาวิชาที่จะออกข้อสอบตำรวจ ประจำปี 2559 วิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ ประจำปี 2558 ประกอบด้วย 1. ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์พื้นฐาน การคำนวนขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย 2. ภาษาไทย ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา 3. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 6. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม ***วิชาที่ใช้สอบ 1. วิชาที่ติวในหมวดนายสิบ : คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ สังคมวัฒนธรรม จริธรรม และ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อาเซี่ยน 2. ถ้าเป็นสายอื่น ๆ จะติววิชาหลัก ๆ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย และ พ.ร.บ. และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องตามกำหนดสอบ ทุกวิชา***

เวลาที่เปิดสอน

วันธรรมดา อังคารที่ 21 มิถุนายน-ศุกร์ที่22 ก.ค 59 (โอนจองเรียน 1500 บาท ที่เหลือมาจ่ายวันมาเรียน )

สอนโดย อ. พี่หนุ่ม

ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท ลดราคาเหลือ 5,000 บาท

รอบ เสาร์-อาทิตย์ เริ่มเสารที่ 18 มิถุนายน-อาทิตย์ ที่ 24 ก.ค 59 (โอนจองเรียน 1500 บาท ที่เหลือมาจ่ายวันมาเรียน )

สอนโดย อ.พี่โดม

ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท ลดราคาเหลือ 5,000 บาท