วิธีการสมัครเรียน

Business Directory
 • คลิกเลือก คอร์สเรียน เมนูด้านบน
 • เลือกวิชาที่จะเรียน แล้วคลิกที่ เลือกเวลาเรียน
 • จากนั้นเข้าไปเลือกเวลาเรียนตามต้องการ
 • เมื่อเลือกวิชาและเวลาที่ต้องการเรียนแล้วให้คลิก ยืนยันการลงทะเบียนเรียน
 • ให้โอนเงินค่ามัดจำตามที่ธนาคารที่กำหนดไว้
 • กลับมาล็อกอินที่เว็บไซต์ แล้วเลือกแจ้งการชำระเงิน
 • รอการตอบรับจากทางเว็บไซต์ ประมาณ 1-2 วัน
 • ล็อกอินเข้ามาอีกครั้งแล้วคลิกที่พิมพ์ใบยืนยันการจ่ายเงิน
 • เคมีอินทรีย์พื้นฐาน (312112)

  ครึ่งเทอม

  ติวเคมี เพื่อทำเกรด และลดภาระในการอ่านหนังสือ ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น ติวตรงข้อสอบ เหมาะกับน้องที่อ่านหนังสือไม่ทัน ไม่เข่้าใจ ตามเพื่อนๆไม่ทัน พื้นฐานไม่แน่น พี่ช่วยน้องได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาเชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป จุลชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 2 ขึ้นไป วิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวชีววิทยา ชั้นปี 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 1 เทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 2 วิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปี 2 วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 วิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ ม.6) ปี 2 ขึ้นไป วิศวกรรมเคมี (ม.6) ปี 2 ขึ้นไป

  ติวสรุปก่อนสอบ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

  2วัน 8 ชั่วโมง

  น้องๆนักศึกษาที่อ่านหนังสือไม่ทัน ต้องการสรุปเนื้อหาและพร้อมทำแนวข้อสอบ