วิธีการสมัครเรียน

Business Directory
  • คลิกเลือก คอร์สเรียน เมนูด้านบน
  • เลือกวิชาที่จะเรียน แล้วคลิกที่ เลือกเวลาเรียน
  • จากนั้นเข้าไปเลือกเวลาเรียนตามต้องการ
  • เมื่อเลือกวิชาและเวลาที่ต้องการเรียนแล้วให้คลิก ยืนยันการลงทะเบียนเรียน
  • ให้โอนเงินค่ามัดจำตามที่ธนาคารที่กำหนดไว้
  • กลับมาล็อกอินที่เว็บไซต์ แล้วเลือกแจ้งการชำระเงิน
  • รอการตอบรับจากทางเว็บไซต์ ประมาณ 1-2 วัน
  • ล็อกอินเข้ามาอีกครั้งแล้วคลิกที่พิมพ์ใบยืนยันการจ่ายเงิน